OSTEOPATI

Tid for investering i egen helse

Osteopati er en alternativ behandlingsform som arbeider med muskel- og skjelettplager. Osteopatien baserer seg på manuell undersøkelse og behandling, hvor man vektlegger sammenhengen mellom menneskets funksjoner, og hvor samspillet mellom kropp og psyke har stor betydning for helse.

Behandlingsteknikker

Osteopater benytter seg av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker, både lette og kraftige. De finner øvelser og aktiviteter som du selv følger opp hjemme og i hverdagen -– er opptatt av å finne hva som er viktig for deg, og hvordan dere sammen kan skape en trygg arena der du kan bruke kroppen din på en god måte. Da vil også resultatene komme, og du vil kunne fungere bedre både i hverdagen og på jobben – med mindre plager.

Muskel- og skjelettplager

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.

YOGAOSTEOPATEN

Ta kontakt

Ønsker du å vite litt mer om osteopati og hvordan dette kan hjelpe deg med dine helseutfordringer, så ta kontakt med meg

Design by: Digitec Media / All righsts reserved 2022